Najnovije

na fantastičnom vodiču

Ptica feniks srpske epske fantastike

Suočeni smo sa hiperprodukcijom uradaka koji se, pod ovim ili onim izgovorom, svrstavaju u oblast književnog stvaralaštva. Mnogi od njih, zahvaljujući holivudskoj produkciji koja je u velikoj meri uticala na popularisanje raznih vrsta fantastike, idu od neobaveznog flerta do gotovo silovanja žanra i svih podžanrova...