Najnovije

na fantastičnom vodiču

Sofijino fantastičarenje – doček julijanske Nove godine

Oklop i vodka – Kako su LARP-eri dočekali julijansku 2019. Midgard je zaista čudo univerzuma, najviše zbog ljudi i njihovog bizarnog ponašanja, kao i zbunjujućih navika. Bizarnost se najčešće ogleda u tendenciji proslavljanja svega i svačega, od diplomiranja večitih studija do negativnog rezultata u histeriji...