Najnovije

na fantastičnom vodiču

Tutatisa mu, Uderzo!

    ,,50. je godine p.n.e., Galiju su u potpunosti okupirali Rimljani. Pa, možda ne u potpunosti ... Jedno malo selo nepokornih Galija se i dalje odupire osvajaču. Život nije lak rimskim legionarima koji komanduju rimskim utvrdama-logorima Totorum, Akvarium, Laudanum i Kompendium...“     Zajedno...