Najnovije

na fantastičnom vodiču

Bez olako izgovorenih reči

Karavan čudesa je roman Uroša Petrovića koji se bavi problemom usamljenosti savremenog čoveka i njegovim odnosom prema prirodi, dok istovremeno komunicira sa Starim zavetom, govoreći o prekoračenju granice i stvaranju novog sveta. U središtu naše pažnje je dečak Adam, koji se iznenada nađe u svetu...