Najnovije

na fantastičnom vodiču

Poklon iz raja

Putevi su uvek izvesni. Jedina konstanta u životu. Ako kreneš nekuda, nekuda ćeš i stići. Nijedan put ne vodi nikuda. Onaj koji putuje uvek stigne nekud. Samo, ne uvek onuda kuda veruje da će stići.   Bio mi je dvadeset peti rođendan. Uspešno sam ubedio...