Najnovije

na fantastičnom vodiču

Zbirka blurbova za nenapisane knjige

Tri karte, tri života U društvu nedaleke budućnosti građani se ohrabruju da tokom života tri puta promene svoj lični identitet (lice i ime). Tačnije, ove promene se mogu dogoditi sa 25, 45 i 65 godina starosti. Šansa za novi početak obično je povezana sa selidbom...