Najnovije

na fantastičnom vodiču

Sablast na straži savesti

Te godine je stalno padala kiša. A meni, kao mladom vojniku, jedna od najvažnijih stvari u životu bila je cigareta. A nije bilo lako naći mesto na straži, gde bi njen plamen ostao neugašen. Uveče, kada sam pogledao na zapad, crveno nebo su umotavali tamni...