Najnovije

na fantastičnom vodiču

Dom za s uma sišavše, bolnica za zgranute

Mogli bi smo mesecima raspredati priče o raznim sanatorijumima i ustanovama koje su kroz vekove imale funkciju prihvatanja i lečenja pacijenata sa psihičkim problemima ukoliko bismo se bavili svakim od njih ponaosob. Još toliko bi nam verovatno trebalo da ispričamo sve one priče o lošim...