Bojan Dejanović

Bezdan

Bezdan

Kada se kapije zatvora otvoriše, umesto osećaja slobode, preplavi me neki nemir, strah. Pod zidinama