Prvi krug, slobodna tema

Priče iz prvog kruga Škribomanije.