Plesačeva tugovanka – Ijan K. Eslmont

Plesačeva tugovanka (Dancer’s Lament) je prva knjiga u novoj trilogiji Put ka Uzdignutosti (Path to Ascendance) smeštenoj u isti univerzum kao i Malaška knjiga palih, koji je autor stvarao zajedno sa Stivenom Eriksonom.

Radnja trilogije prethodi onoj iz serijala Malaške knjige palih i Malaškog carstva (Malazan Empire). Bavi se nastankom Carstva i ličnostima Kelanveda, pokojnog cara i Plesača, njegovog prijatelja i vodećeg ubice.

Sama Plesačeva tugovanka se bavi početkom njegovog imena, i prvim susretima sa izvesnim prevrtljivim magom iz Dal Hona. Uz to, pridružiće im se i drugi stari znanci i Malaške knjige, poput K’rula, Noćne Jeze, i džagutskog čuvara Azata – Gotosa.

Stil kojim je knjiga pisana se uklapa u onu ideju koja se očekuje kada se pročita Malaška knjiga. Očigledan nedostatak toga je u činjenici da stil ne odgovara ni samoj Malaškoj knjizi, a kamoli Plesačevoj tugovanci. Zvuči previše kitnjasto i kičasto. Posebno  priči o kriminalcima iz jednog od gradova na Kvon Taliju.

Mnogo bolje nego u Malaškoj knjizi, ovde su prikazani pojedinačni likovi i odnosi među njima. Dinamika ludila koje između sebe nosi glavni duo se uspostavlja još na samom početku kada mag prvi put umiče Plesaču. Ali nije samo njihv odnos dobar, već i njihova interakcija sa drugim likovima, kako saveznicima, tako i protivnicima.

Ova priča nas tek uvodi u višeslojnost svakog pokreta koji postoji u svetu Malaza, pa je olakšanje za čitati u odnosu na druge knjige, jer ne zahteva da čitalac svaku sekundu provodi razmišljajući “A ko je tačno ovaj lik ovde?”