Lokot & ključ 1 & 2– Džo HIL, Gabrijel Rodrigez

Znate, horor je izvučeno od engleske reči ’horror’ što znači užas, ranije strava i užas ili samo strava’ evoluira tokom 60-tih u horor kakav znamo danas. No, da se vratim na sam početak, ovaj žanr ima temelje u romanu iz 17. veka, tačnije u romanu „Otranski zamak“ Horasa Volpola iz 1764. godine, koji ne samo da postavlja šine na pruzi […]

Opširnije