priče

Pandemonium

Pandemonium

((  Def: Od Grčkog „παν“ (sve + svja) i „δαιμόνιον“ (mali duh, mali anđeo), prvobitno