proza

Obeležena

Obeležena

„Narašće opet“, šaputala sam odrazu ogledala, bodreći sebe. Žilet sa ostacima sapuna stajao je pored

Rupa

Rupa

 1. Krici bušilice koja je razbijala asfalt su odjekivali slepom ulicom. Radnici su sklanjali komade