Pričanje – Ursula Legvin

Ovo je priča o Pričanju. „Vlada ovog svijeta stavila je prošlost izvan zakona kako bi stekla tehnološku moć i intelektualnu slobodu. Ovoj vladi koja je izjavila kako će se osloboditi tradicije, običaja i povijesti, svi su stari običaji, načini, postupci, zamisli i štovanja bili izvori pošasti, trule lešine koje treba zakopati ili spaliti. Zapise koji su ih sačuvali trebalo je […]

Opširnije

Leva ruka tame – Ursula Legvin

„Svetlost je leva ruka tame, a tama desna ruka svetlosti. Dvoje su jedno, život i smrt, što leže zajedno kao ljubavnici u kemeru, kao šake što su spojene, kao meta i put.“ Uhvatila sam se u zamku, priznajem. Krenula sam sa pogrešne strane. Da se bavim onim šta je alat a ne suština; procesom, a ne proizvodom. I osetila sam […]

Opširnije