Iz dima se rađa vatra pobune

Dragi naši autostoperi, da ne biste pomislili da smo odustali od Fantastičnog vodiča – daleko od toga– imamo za vas uzbudljive vesti. Iako nije išlo onom brzinom koju smo na početku zacrtali, sada kada je napokon izišao drugi grandiozni i isto toliko pehoviti i iščekivani broj Zov heroja i kada je treći broj Svemir bez granica u poodmakloj fazi pripreme, možemo sebi i vama da priuštimo luksuz konkursa za četvrti broj, za koji smo odlučili da se zove:

1. Diktatura per se

2. Zupčanici propasti

žanr: stimpank

No, prvo malo o prethodnom tek izašlom i po svemu posebnom izdanju. Kao što ste upoznati, broj je bio posvećen epskoj fantastici. Na konkurs, zaista je stigao izuzetno veliki broj radova, što priča, što tekstova, što pesama. Stiglo nam je čak 183 priče, 50 pesama i oko pedesetak tekstova. Zahvaljujemo se svim autorima, koji su učestvovali u konkursu na njihovoj posvećenosti, talentu i elanu. Međutim, nisu svi mogli biti izabrani budući da izdanje poseduje i ovako obiman broj stranica.

Na konkursu je prošlo 61 domaćih priča kao i 1 strana, 14 pesama i 27 tekstova. Odabrani radovi su se uklopili temom, kvalitetom i sadržajem. Urednici su zaista imali težak zadatak da od pristiglog materijala odaberu prave. Ako niste iz nekog razloga prošli na ovom konkursu, nadamo se da vas to svakako neće obeshrabriti da učestvujete na budućim konkursima. Pored ovog, u drugom broju nas očekuju i bogate ilustracije kao i strip na pomenutu temu. Dok se polako privode kraju pripreme trećeg broja u žanru svemirske opere – za koji ćemo naknadno objaviti sve podatke – lektura i korektura, očekuju nas gorepomenuti konkurs za četvrti broj.

Odlučili smo da žanr četvrtog broja bude stimpank, a naslovi teme su 1. Diktatura per se i 2. Zupčanici propasti. Za one manje upoznate: stimpank ili novoviktorijanstvo, je složenica skovana od steam i punk, ’dimni buntovnici’ uslovno rečeno po naški. Glavna odlika stimpanka je divljenje stvarima i izumima iz 19. veka, odnosno sa početka industralizacije. Ljudi tog pokreta se dive bučnim vozilima i mašinama zbog estetike viktorijanskog, ali i ulaska u novo doba. Pa su za njih dirižabl, parni voz, parobrod predmet lepote pa otud deo imena. Oni se ne odriču današnjeg već ga prilagođavaju sebi, te ponekad možemo videti nesvakidašnje izume i mašine napravljene sa namerno ogromnim ručkama i gomilom brojčanika. Posebna opsesija im je oružje iz tog perioda.

Propozicije konkursa:

KRATKA PRIČA

Kratka priča mora biti originalno i neobjavljivano* delo; do završetka konkursa ne sme biti ponuđena drugom izdavaču. Njena dužina ne sme prelaziti petnaest kartica teksta (27000 slovnih mesta sa belinama). Od autora se očekuje da teme broja – Diktatura per se/Zupčanici propasti – obrade pre svega u okviru stimpank žanra, ali i drugih žanrova spekulativne fikcije.

* U štampanoj formi ili na internetu. Ukoliko autor želi da ponovo objavi svoju već objavljenu priču, mora jasno naznačiti gde je prvobitno izašla i priložiti dokaz da ima saglasnost prvog/prethodnog izdavača.

NOVELA

Novela mora biti originalno i neobjavljivano delo: do završetka konkursa ne sme biti ponuđena drugom izdavaču. Njena dužina ne sme prelaziti 40 kartica teksta (72000 slovnih mesta sa belinama). Od autora se očekuje da teme broja – Diktatura per se/ Zupčanici propasti – obrade pre svega u okviru stimpank žanra, ali i drugih žanrova spekulativne fikcije.

POEZIJA

Pesme moraju biti originalne i neobjavljivane: do završetka konkursa ne smeju biti ponuđene drugom izdavaču. Njihova dužina ne sme prelaziti šezdeset redova teksta. Vrsta stiha i forma pesme nisu važni, ali pesme moraju sadržavati fantastične motive i doticati se teme broja.

STRIP

Stripovi moraju biti originalni i neobjavljivani: do završetka konkursa ne smeju biti ponuđeni drugom izdavaču. Njihova dužina takođe ne sme prelaziti 30 B5 tabli. Vrsta forme nije važna, ali ilustrovane priče moraju sadržavati fantastičke motive i doticati se teme broja.

FOTOGRAFIJA

Fotografije moraju biti izvorne, dakle bez velikih intervencija u vidu montaže koja bi potpuno promenila izvornu fotografiju. Dozvoljena je osnovna digitalna obrada, poput korekcije boja/kontrasta itd. Minimalna dimenzija duže strane mora biti 3000 px, najmanje 150 dpi, u JPEG proformatu i da odgovara temi. Autori mogu da konkurišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku. Fotografije koje su prethodno prodate drugom licu ili korišćene u marketinške ili humanitarne svrhe ne mogu biti deo konkursa. Svi radovi moraju biti propisno obeleženi prilikom slanja, sa imenom i prezimenom autora.

STRUČNI TEKSTOVI

Stručni tekst mora biti originalno i neobjavljeno delo; do završetka konkursa ne sme biti ponuđen drugom izdavaču. Preporučena dužina teksta je od deset do dvanaest kartica teksta (18000-21600 slovnih mesta sa belinama), ali primamo i kraće tekstove. Prihvatljive su sve vrste stručnih tekstova – akademski radovi, eseji, kritike, prikazi, novinarski tekstovi, itd. – pod uslovom da se dotiču fantastike u nekom od njenih oblika. U slučaju da tekst sadrži citate, obavezno je koristiti APA model citiranja.

Primaju se isključivo tekstovi napisani na srpskom ili jezicima sa kojih nije potreban prevod na srpski, u .doc ili .docx datoteci, formatirani na sledeći način: font Times New Roman, veličina fonta 12 pt, prored 1 pt, Justify poravnanje sa srpskim navodnicima. Uz tekstove priložiti kratku biografiju sa fotografijom (do 100 reči), formatiranu na isti način.

Potpisane radove slati do 01.1.2024. na mejl konkurs@fantasticnivodic.com. Mejl nasloviti „ZA KONKURS 4“, praćeno kategorijom za koju se konkuriše, npr. „ZA KONKURS 4 – POEZIJA“. Ako autor konkuriše u više kategorija, neka za svaku pošalje zaseban mejl. Komisija neće uzimati u razmatranje pristigle radove koji nisu potpisani ili koji se ne smatraju urednim.

*Slanjem teksta autor prihvata da će isti, u slučaju prihvatanja, proći uređivanje, lekturu i korekturu.

Radujemo se što ste deo naše autorske priče i što pratite i podržavate naš rad.

Vaš AVKF

About Author