Rakova djeca – Dalibor Perković

Kategorija:

Opis

U dobrom duhu svemirske opere, u „Rakovoj djeci” imamo istu tu dobro poznatu svemirsku jurnjavu, razne spiralno upletene zavere i spletke, ozbiljnu visoku tehnologiju i nauku, zatim zanimljivost u vidu društva koje se rukovodi – anarho-komunizmom…

Perković gradi slojevite i složene odnose među likovima (gotovo poput onih iz Mekdonaldove „Lune“) koje prate brojne često ideološke rasprave. Čini se da kroz likove i konfrontiranje njihovih uverenja i stavova i sam autor polemiše sa nama čitaocima o brojnim filozofskim pitanjima o smislu života, o smrti, o razlozima našeg postojanja i bivstvovanja, o kolektivnoj i ličnoj odgovornosti,… ali ne previše nasilno niti nametljivo.