Sažeta Istorija SW univerzuma

Ovaj članak je sažet istorijat  SW univerzuma koji se bavi nastankom Republike i Sith Imperije sve do dešavanja u Knights Of The Old Republic igri.
Odlučio sam se za ovaj tekst kako bi svako koga zanima istorijat Sile  i velikih frakcija SW univerzuma mogao da se na brzinu upozna sa materijom bez potrebe da lista X stripova u procesu (listanje stripova je preporučljivo i jako ga ohrabrujem) no ako nemate vremena ili volje, evo u kratkim crtama.

 • 36.453 godina pre Bitke za Javin (Battle of Yavin 4) episode IV, grupa filozofa i naučnika se sastaje na planeti Tajton (Tython) kako bi razmenila svoja znanja tako otkrivajući ono što danas zovemo Silom.
  1500 godina kasnije, zvanično nastaje  Rukada Imperija (Infinite Rukada empire) koja koristi Tamnu stranu Sile (Dark side of the Force). Takođe predstavlja prvu zabeleženu galaktičku vladu u svetu SW-a. Imperiju vodi rasa Rukada, napredna rasa, koja koristi naprednu tehnologiju i Silu da pokori i porobi celu galaksiju. Na vrhuncu svoje moći stvorili su Zvezdanu kovnicu (Star Forge), fabriku oružija i materijala koja koristi moć obližnje zvezde da bi radila. Star forge je i mnogo posle Rukada imao svoj uticaj na istoriju SW univerzuma kakvu sada poznajemo.
  U KOTOR-u 1 koji je smešten svega 4000 godina pre ep. IV, igrač ima opciju da uništi ili koristi Zvezdanu kovnicu (Star Forge).
 • 30.000 godina pre Bitke za Javin.
  Na planeti Korban, kralj  A’das dolazi na presto kao kralj Sith rase, veruje se da je on izabran da ih vodi zbog tamnijeg pigmenta kože od crvenog koji je normalan za Sith rasu. A’das je ujedinio sva Sith plemena i ostao na vlasti više od 3000 godina koristeći Sith magiju (jedan vid Sile) manipulišući tamnom stranom Sile (Dark side of the force).
  Zbog čega su kasnije Tamni Džedaji (Dark Jedi) koji su proterani u periodu 100-godišnje tame, za sebe uzeli ime Sith kada su Sith magiju kombinovali sa svojim eksperimentima na tamnoj strani Sile (Dark side of the Force) zbog kojih su i izgnani. U pomenutim eksperimentima Tamni Džedaji (Dark Jedi) su koristili Silu da manipulišu raznim oblicima života u potrazi za besmrtnošću ili više moći, stvarajući mutante i predmete koji bi uticali na razvoj svoje okoline putem Tamne strane.
 • 27.700 godina pre bitke za Yeven.
  Rukada imperija stiže na planetu Koriban. Pri dolasku su prijateljski nastrojeni i uče kralja A’das-a kako da koristi njihovu tehnologiju i hologram mašine (Holokrone). Međutim jako brzo dolazi do sukoba među rasama i izbija rat. Sith rasa pobeđuje u ratu za svoju planetu, ali A’das umire u borbama.
 • 25.700 godina pre Bitke za Javin.
  Na svetu Tajton (Tython) potojalo je Dže’daii (Je’daii) društvo koje je delilo Silu (The Force) na dva aspekta po prirodnim satelitima, mesecima koji orbitiraju oko Tajtona  i čine da je svet u ravnoteži. Jedan okupan svetlošću -Ashla svetla strana (light side) i drugi prekriven tamom-Bogan tamna strana (dark side). Ukoliko bi neki Dže’daii pao previše na jednu stranu bio bi izgnan na suprotan mesec dok ne povrati ravnotežu.

  Dže’daii društvom je vladao savet od devet Dže’daii majstora smeštenih u devet hramova rasprostranjenih po planeti. Da bi bilo koji Dže’daii završio obuku bilo je potrebno da obiđe svih devet hramova i uči od svih devet majstora. Čitav milenijum Dže’daii su bili izolovani od sveta na Tajton-u i ostavljeni da uče i napreduju. Šok izazvan pojavom lovaca na korisnike Sile (Force hounds) imperije Rukada gurnuo je Dže’daii društvo u stanje građanskog rata između sledbenika Ashla i Bogan učenja.  Obe strane su koristile obične metalne mačeve koje su ojačavali upotrebom Sile. To je prvi pokušaj da se napravi oružje koje koristi Silu. Bogon društvo je pobeđeno i ostaci Ashla društva su osnovali prvi Džedaj red (Jedi order) i kasnije  napustili Tython koji se smatra za poreklo Džedaja.

 • 25.200 godina pre Bitke za Javin.
  Intergalaktička kuga pogađa celu imperiju i umiru samo pripadnici Rukada rase, što dovodi do međusobnih borbi između pokorenih rasa i konačnog kolapsa Rukada imperije. U ovom periodu Hat (Hutt) rasa grabi ka moći i širi svoj uticaj u kriminalnom podemlju. Zbog čega su i danas poznati.
 • 25.000 godina pre Bitke za Javin.
  Za vreme Ratova Ujedinjenja (unification wars) posle raspada Imperije Rukada. Da bi se zadržao red u galaksiji, više zdezdanih sistema formira demokratski savez koji prerasta u Republiku kakvu poznajemo danas Korusant (Coruscant) postaje glavi grad Republike. U tom periodu Džedaji osnivaju školu na svetu Osus (Ossus).
 • 24.500 godina pre Bitke za Javin.
  Džedaji se zaklinju na lojajnost Republici i postaju čuvari mira. Džedaji odbijaju ulogu vojske i prihvataju da budu neutralni čuvari mira u Republici.
 • 24.000 godina pre Bitke za Javin
  Džedaj vitez(Jedi knight) Zendor (Xendor)  napušta red Džedaja verujući da su njihova verovanja konzervativna i zasterela. Koristeći Tamnu stranu (Dark side) formira Legiju Letou (Legion of Lettow) od džedaja koji su pošli za njim i započinje rat sa Džedajima.
  Iako su na kraju poraženi, ovaj konflikt postaje poznat kao prvi veliki Raskol (First great Skizm). U narednih 4500 godina sve više i više planeta se pridružuje Republici čineći je navećim autoritetom u poznatoj galaksiji.
 • 15.500 godina pre Bitke za Javin.
  Džedaji počinju sa razvijanjem prvog svetlosnog mača (Lightsabera). Provobitan koncept je bio nestabilan, zahtevao da korisnik nosi bateriju u rancu na leđima, a da mač bude povezan kablom te je ograničavao pokretljivost. Taj koncept je korišćen uglavnom samo u paradne svrhe. Od svetlosnog mača (Lightsaber-a) se nije odustalo i koncept je usavršavan u narednim godinama.
 • 7.000 godina pre Bitke za Javin.
  Dolazi do drugog velikog Raskola (Second great Skizm) koji donosi period 100-godišnje tame. Rat je počeo tako što je mala grupa Džedaja počela previše da se oslanja na Silu, i zaključila da ako koristi Silu može da utiče direktno na dužinu života i život drugih rasa. Eksperimentišući kroz Silu na ovaj način, manipulisali su evolucijom životinjskih vrsta da bi od njih napravili vojsku. Rat je trajao 100 godina i Tamni Džedaji(Dark Jedi) su proterani iz Republičkog svemira. Kada su izašli iz Hipersvemira(hyperspace) posle izgnanstva nabasali su na planetu Koriban, koje nije bilo na kartama Republike, na kojoj se susreću sa rasom Sith koja se vrlo malo razlikuje od ljudi. Zbog svoje snage u Sili posmatrani su kao bogovi i najjači među njima Ađunta Pal (Ajunta Pall) postaje prvi Mračni gospodar Sith-a(Dark Lord of the Sith). Deo izgnanika kojima se nije dopalo novo uređenje se vraća da ratuje sa Republikom, tako Republika saznaje za postojanje Sith svemira iako ne zna tačno gde se Koriban nalazi. Tokom narednih godina dolazi do mešanja Tamnih Džedaja i Sith rase što dovodi do napretka Koribana, na kome su do tada živela rasuta plemena ne preterano naprednih Sith-ova. Odatle termin Sith postaje sinonim za sve Tamne Džedaje(Dark Jedi) a ne samo originalnu rasu sa Koribana. Tokom narednih 2000 godina Sith-ovi prave svoju imperiju daleko od očiju Republike koja sadrži 124 sveta nepoznata Republici. Na vrhuncu svoje snage Marka Ragnos ,jedan od najvećih Mračnih gospodara Sith-a,posle veka vladanja Sith imperijom umire što stvara upražnjeno mesto na vrhu Sith hijerarhije. Ludo Kreš (Ludo Kressh) i Naga Sadou (Naga Sadow)  gomilaju svoju moć i započinju dvoboj kako bi izbili na čelo Sith imperije. Njihovu borbu prekida duh Marka Ragnos-a koji im govori da se ujedine inače će propasti, što prividno i čine.
 • 5.000 godina pre Bitke za Javin.
  Gav Daragon i Jori Daragon, brat i sestra republički istraživači Hipersvemira (hyperspace) naleću na Sith svemir i bivaju zarobljeni. Ludo Kreš i njegovi sledbenici vide ovo kao napad Republike na Sith imperiju i savetuju oprez, dok  Sadou vidi priliku za širenje imperije i napad na Republiku. Istraživači bivaju osuđeni na smrt, ali ih Sadou spasava scenirajući napad Republike, kako bi gurnuo imperiju u rat. Po saznanju o Naga Sadou -om planu, Ludo lansira svoju flotu na njegovu tvrđavu, u toku borbe Sadou pušta Jori Daragon da pobegne i upozori Republiku kako bi osigurao rat. Posle pobede nad Ludo Kressh-om, Sadou zauzima vladajuće mesto i započinje prvi rat između Sith Imperije i Galakticke Republike poznat kao Veliki Hipersvemirski konflikt (Great Hyperspace War). Gav Daragon, učen od strane Džedaja bez dovršene obuke postaje učenik Naga Sadou -a. Sadow ulazi u republički svemir u svojoj sferi iz koje pomoću Sile kroz meditaciju pomaže i ojačava svoje trupe. Svoj glavni brod prepušta mladom Gav-u koji odlazi na Corasant da nađe sestru. Gav dolazi kod porodičnog prijatelja i nalazi ga ubijenog. Jori koja pristiže nalazi Gava pored tela i predpostavljajući da je on kriv, napada brata. Sada već priznati Džedaj Jori pobeđuje i Gav se poražen i besan povlači. U svom besu izdaje Sadou-a i otvara paljbu na sferu remeteći mu koncentraciju. Nakon toga Republička vojska uspeva da se preorganizuje i pod vođstvom Džedaja uspeva da pobedi. Naga Sadou beži nazad na Koriban gde ga preživeli Ludo Kreš sačekuje u zasedi i biva prinuđen na novu borbu. Republička vojska u poteri za Sadou-om pronalazi Koriban usred borbe između dva Mračna gospodara(Sith lorda). Republička vojska koristi situaciju i elimiše obe vojske. Sadou beži iz borbe žrtvujući svoju armiju u procesu. Pod vođstvom Imperatorke Teta (empress Teta) republička vojska kreće da sistematski uništava vojnu silu Sith imperije gde god može da je nađe. Naga Sadou beži sa preostalim Masasi (Massassi)  ratnicima na četvrti mesec planete Javin gde kroz Silu uspeva da zamrzne svoje telo i ostane živ kako bi kasnije uzeo Fridona Nada (Freedon Nadd), proteranog Džedaja  kao svog učenika koji ga je i ubio da bi završio svoju obuku. Ostatak Sith imperije se povlači u nepoznat deo galaksije da ojača čuvajuci Sith tradicije i čekajuci priliku za osvetu Republici.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.