Tanka linija fantastičnog

Ediciji „Tanka linija fantastičnog“ pripadaju sva ona dela koja je nemoguće žarnovski svrstati u neku od ostalih kategorija ili su u njima samo delimično zastupljeni elementi fantastike.

Prikazan jedan rezultat