Događaj

NAJNOVIJE

NA FANTASTIČNOM VODIČU

Jeste li probali Oršku kuhinju?

        Naslov: Or(k)ški kuvar Autor: Ranko Trifković Izdvač: Žir Izdavaštvo, Beograd 2021 Tiraž: 500 Stranica: 185 Ilustracije: 86 ilustracija Impressum: Urednik Srđan Mitrović Ilustracije Dejan Mandić Lektura i korektura Marta Fiš Prelom teksta Jelena Ristić Štampa Jovšić printing centar Knjiga je nastala...

Instagram did not return a 200.