In memoriam: Piter Nikols (1939-2018)

Ovih dana napustio nas je i Piter Nikols (Peter Nicholls), australijski urednik i autor. Bavio se pisanjem televizijskih dokumentaraca, te snimanjem filmova krajem 60-ih godina prošlog vijeka kada je živio u Americi. Također se bavio književnom i filmskom kritikom i napisao je brojne eseje iz žanra naučne fantastike. Na tom polju značajnije počinje doprinosti 1971. kada postaje prvi administrator Naučnofantastične fondacije.

Ono po čemu će ostati najviše zapamćen jeste Enciklopedija naučne fantastike koju je uredio skupa sa Džonom Klutom, ali je i napisao najveći dio. Prvo izdanje Enciklopedije je izašlo 1979. da bi već sljedeće godine dobilo prvog Huga za djelo nefikcije. Drugo, dopunjeno i revidirano izdanje izlazi 1993. i dobija još jednog Huga, a 1995. dobija i svoju CD verziju. Treća verzija, izašla 2011. dostupna je na web stranici posve besplatno. Kao i prethodna dva izdanja, tako je i ovo dobilo Huga.

Druga njegova značajnija djela su Naučnofantastična fondacija: izvještaj (1976.), Nauka u naučnoj fantastici (1982.) te Svijet fantastičnih filmova: ilustrovani pregled (1984.).

2000. dijagnosticirana mu je Parkinsonova bolest koja ga je udaljila od rada pa se primirio, ali je ostao u uredničkim vodama sve do smrti.